Njoftimi është hequr nga publikimi 24 qershor 2019