Shërbimet e paguara

1. Premium

Njoftimi juaj do të shfaqet në faqet e ndryshme të site-it në bllokun "Njoftimet Premium" brenda 7 ditëve.
Duke aktivizuar këtë shërbim, ju theksoni statusin tuaj dhe tërhiqni vëmendje të veçantë për makinën që dëshironi të shisni.

Kostoja e shërbimit: 2.50 €

2. Paketa «Turbo»

A doni ta shisni makinën tuaj sa më shpejt që të jetë e mundur? Atëherë kjo ofertë është posaçërisht për ju:
- Përforcimi i njoftimit për 7 ditë
- Theksimi i njoftimit për 7 ditë
- Shënimi "Urgjent" për 7 ditë.
Duke aktivizuar këtë shërbim, jo vetëm rrisni mundësinë e shitjes së shpejtë të automjetit tuaj, por edhe kurseni!

Kostoja e shërbimit: 7 €
Kursimi: 3.50 €