Shitja e automjeteve

Viti: 2009
Kilometrazhi: 157300 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Tiranë
4 500€
Viti: 2012
Kilometrazhi: 147630 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Tiranë
12 500€
Viti: 2006
Kilometrazhi: 200000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Tiranë
5 500€
Viti: 2005
Kilometrazhi: 170000 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Tiranë
4 900€
Viti: 2010
Kilometrazhi: 150000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Tiranë
3 000€
Viti: 2012
Kilometrazhi: 105000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Tiranë
5 000€
Viti: 2007
Kilometrazhi: 190000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Tiranë
6 500€
Viti: 2004
Kilometrazhi: 190000 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Tiranë
5 300€
Viti: 2003
Kilometrazhi: 89.000 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Tiranë
3 500€
I diskutueshëm
Viti: 2002
Kilometrazhi: 180000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Tiranë
2 600€
Viti: 2009
Kilometrazhi: 170000 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Tiranë
9 800€
Viti: 2002
Kilometrazhi: 200000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Tiranë
1 600€
Viti: 2005
Kilometrazhi: 110000 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Tiranë
2 500€
Viti: 2003
Kilometrazhi: 190000 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Tiranë
4 400€
Viti: 2006
Kilometrazhi: 200000 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Tiranë
7 700€
Viti: 2004
Kilometrazhi: 190000 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Tiranë
5 500€
Viti: 2005
Kilometrazhi: 170000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Tiranë
4 800€
Viti: 2005
Kilometrazhi: 165000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Tiranë
4 500€
Viti: 2002
Kilometrazhi: 180000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Tiranë
3 600€
Viti: 2003
Kilometrazhi: 200000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Tiranë
2 900€
Viti: 2005
Kilometrazhi: 160000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Tiranë
2 900€
Viti: 2005
Kilometrazhi: 180000 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Tiranë
4 300€
Viti: 2005
Kilometrazhi: 140000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Tiranë
2 800€
Viti: 2006
Kilometrazhi: 110000 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Tiranë
4 000€
Viti: 2008
Kilometrazhi: 200000 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Tiranë
6 950€
I diskutueshëm
Viti: 2009
Kilometrazhi: 162000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Tiranë
8 500€
Viti: 2002
Kilometrazhi: 147000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Tiranë
1 400€
Viti: 2017
Kilometrazhi: 63500 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Tiranë
24 500€
Viti: 2002
Kilometrazhi: 170000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Vlorë
2 800€
Viti: 2008
Kilometrazhi: 200000 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Durrës
13 500€
Viti: 2006
Kilometrazhi: 200000 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Tiranë
6 500€
I diskutueshëm
Viti: 2009
Kilometrazhi: 199000 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Tiranë
16 300€
Viti: 2017
Kilometrazhi: 95000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Tiranë
11 500€
I diskutueshëm
Viti: 2011
Kilometrazhi: 234000 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Tiranë
27 000€
Viti: 2005
Kilometrazhi: 140000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Tiranë
4 000€
Viti: 2005
Kilometrazhi: 149000 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Tiranë
3 900€
I diskutueshëm
Viti: 2008
Kilometrazhi: 170000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Tiranë
4 320€
I diskutueshëm
Viti: 2009
Kilometrazhi: 120000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Tiranë
5 000€
I diskutueshëm
Viti: 2007
Kilometrazhi: 195000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Tepelenë
4 500€
I diskutueshëm
Viti: 2010
Kilometrazhi: 180000 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Tiranë
6 000€
Viti: 2016
Kilometrazhi: 35000 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Tiranë
24 000€
I diskutueshëm
Viti: 2012
Kilometrazhi: 180000 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Tiranë
14 500€