Shitja e automjeteve në vende të tjera

Viti: 2001
Kilometrazhi: 685000 km Itali
20 000€
Viti: 2015
Kilometrazhi: 186000 km Itali
47 990€
Viti: 1995
Kilometrazhi: 1100000 km Itali
7 000€
Viti: 1999
Kilometrazhi: 1310000 km Itali
8 500€
Viti: 2010
Kilometrazhi: 269500 km Itali
21 000€
Viti: 2013
Kilometrazhi: 100000 km Itali
40 000€
Viti: 2005
Kilometrazhi: 1 km Itali
20 000€
Viti: 2018
Kilometrazhi: 206000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Mali i Zi
5 300€
I diskutueshëm
Viti: 2006
Kilometrazhi: 235000 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Mali i Zi
6 950€
Viti: 2005
Kilometrazhi: 140000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Maqedoni
5 500€
I diskutueshëm
Viti: 2014
Kilometrazhi: 106000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Greqi
7 450€
Viti: 2016
Kilometrazhi: 48000 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Greqi
36 800€
Viti: 2007
Kilometrazhi: 100000 km Itali
3 990€
Viti: 2006
Kilometrazhi: 100000 km Itali
4 990€
Viti: 2006
Kilometrazhi: 641000 km Itali
18 900€
Viti: 2009
Kilometrazhi: 25000 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Kosovë
19 800€
Viti: 1997
Kilometrazhi: 200000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Kosovë
3 200€
Viti: 2004
Kilometrazhi: 185000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Kosovë
2 750€
Viti: 2005
Kilometrazhi: 100000 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Kosovë
5 700€
Viti: 2016
Kilometrazhi: 5000 km Maqedoni
3 700€
Viti: 2013
Kilometrazhi: 90000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Itali
26 550€
Viti: 2010
Kilometrazhi: 120000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Maqedoni
31 900€
Viti: 2008
Kilometrazhi: 130000 km Itali
3 990€
Viti: 2013
Kilometrazhi: 200000 km Maqedoni
9 900€
Viti: 2014
Kilometrazhi: 180000 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Maqedoni
16 800€
Viti: 2012
Kilometrazhi: 60000 km Maqedoni
18 200€
Viti: 2013
Kilometrazhi: 140000 km Maqedoni
11 900€
Viti: 2013
Kilometrazhi: 100000 km Maqedoni
28 500€
Viti: 2015
Kilometrazhi: 155000 km Mali i Zi
15 900€
Viti: 2007
Kilometrazhi: 145000 km Itali
3 990€
Viti: 2003
Kilometrazhi: 190000 km Itali
2 003€
Viti: 2009
Kilometrazhi: 130000 km Itali
4 990€
Viti: 2014
Kilometrazhi: 140000 km Mali i Zi
9 990€
Viti: 2002
Kilometrazhi: 174000 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Mali i Zi
4 999€
I diskutueshëm
Viti: 1991
Kilometrazhi: 299000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Mali i Zi
2 800€
I diskutueshëm
Viti: 2008
Kilometrazhi: 65000 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Mali i Zi
15 900€
I diskutueshëm
Viti: 2005
Kilometrazhi: 236000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Itali
1 200€
Viti: 2002
Kilometrazhi: 148000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Mali i Zi
1 590€
I diskutueshëm
Viti: 2007
Kilometrazhi: 204000 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Mali i Zi
8 700€
Viti: 2008
Kilometrazhi: 151000 km
Kutia e shpejtësisë: Automatike Mali i Zi
10 999€
Viti: 2008
Kilometrazhi: 66000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Mali i Zi
9 500€
I diskutueshëm
Viti: 2011
Kilometrazhi: 205000 km
Kutia e shpejtësisë: Mekanike Mali i Zi
7 200€
I diskutueshëm
Rubrikat kryesore në vende të tjera Vetura, Motoçikleta, Kamionë, Autobusë, Makineri të posaçme, Transport tjetër